רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2017
סמסטר קיץ
קיץ 2017
סמסטר נוכחי
חורף 2017-2018
סמסטר הבא
אביב 2018
234107 אנליזה נומרית מידע קטלוגי עבור אנליזה נומריתדף הבית של אנליזה נומרית    
234111 מבוא למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשבדף הבית של מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2017 דף הבית של מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2018 
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סידף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי מבוא למחשב - שפת סי ניתן בסמסטר אביב 2018 
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר אביב 2018 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2017 דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר אביב 2018 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר אביב 2018 
234122 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר אביב 2018 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  דף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר אביב 2018 
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאב  דף הבית של מבוא למחשב בשפת מטלאב  
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2018 
234145 מערכות ספרתיות מידע קטלוגי עבור מערכות ספרתיות דף הבית של מערכות ספרתיות דף הבית של מערכות ספרתיות  
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר אביב 2018 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1  דף הבית של אלגוריתמים 1 אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר אביב 2018 
234262 תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגידף הבית של תכן לוגי  דף הבית של תכן לוגי תכן לוגי ניתן בסמסטר אביב 2018 
234267 מבנה מחשבים ספרתיים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים ספרתייםדף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים  דף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים מבנה מחשבים ספרתיים ניתן בסמסטר אביב 2018 
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשבדף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2018 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2018 
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר אביב 2018 
234319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות  דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר אביב 2018 
234322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע  דף הבית של מערכות אחסון מידע מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2018 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת  
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2017  פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2018 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  סילבוס של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות 
234900 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי סילבוס של סדנה בתכנות תחרותי   דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי 
236200 עיבוד מידע סטטיסטי מידע קטלוגי עבור עיבוד מידע סטטיסטי  דף הבית של עיבוד מידע סטטיסטי  
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה מידע קטלוגי עבור ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה  ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותדף הבית של מאיצים חישוביים ומערכות מואצות   מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2018 
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיות    סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות 
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2  דף הבית של לוגיקה למדעי המחשב 2  
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה  
236311 סיבוכיות של חישובים אלגברים מידע קטלוגי עבור סיבוכיות של חישובים אלגבריםדף הבית של סיבוכיות של חישובים אלגברים    
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות  דף הבית של תורת הסיבוכיות  
236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור שיטות אלגבריות במדעי המחשבדף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב  דף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב  
236321 שיטות בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור שיטות בהנדסת תוכנהדף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה   דף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מדף הבית של פרויקט בעיבוד נתונים מ סילבוס של פרויקט בעיבוד נתונים מ  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2018 
236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות ואותות במחשבדף הבית של עיבוד תמונות ואותות במחשב   עיבוד תמונות ואותות במחשב ניתן בסמסטר אביב 2018 
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ  דף הבית של פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר אביב 2018 
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה   דף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה 
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה סילבוס של מבוא לאופטימיזציה    סילבוס של מבוא לאופטימיזציה 
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים סילבוס של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2018 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדברים  דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים סילבוס של פרויקט באינטרנט של הדברים פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2018 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2018 
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות מידע קטלוגי עבור פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות  דף הבית של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות סילבוס של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות  סילבוס של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  סילבוס של פרויקט בתקשורת מחשבים 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט  דף הבית של תקשורת באינטרנט  
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה  
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  דף הבית של תורת החישוביות תורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2018 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'    
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב מידע קטלוגי עבור מבוא לממשקי אדם-מחשבדף הבית של מבוא לממשקי אדם-מחשב   מבוא לממשקי אדם-מחשב ניתן בסמסטר אביב 2018 
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה במערכות מתוכנתות מידע קטלוגי עבור הגנה במערכות מתוכנתותדף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות  דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות הגנה במערכות מתוכנתות ניתן בסמסטר אביב 2018 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  דף הבית של מערכות מבוזרות  
236353 אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות  דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות אוטומטים ושפות פורמליות ניתן בסמסטר אביב 2018 
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזריםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים    סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים 
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2    
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר אביב 2018 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים  דף הבית של מערכות מסד נתונים דף הבית של מערכות מסד נתונים 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מפרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2017    
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר  
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר סילבוס של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר  דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2018 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים    סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלהדף הבית של הנדסת מערכות הפעלה סילבוס של הנדסת מערכות הפעלה    
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות   עקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר אביב 2018 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2017  פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2018 
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש  דף הבית של פרויקט בחומות אש דף הבית של פרויקט בחומות אש 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית 
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהדף הבית של פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה    
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה   דף הבית של קריפטולוגיה 
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות  דף הבית של קריפטוגרפיה וסיבוכיות  
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור ממוש מערכות מסדי נתונים   ממוש מערכות מסדי נתונים ניתן בסמסטר אביב 2018 
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורתדף הבית של סיבוכיות תקשורת    
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעקידוד במערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2017   דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע 
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  דף הבית של אלגוריתמי קירוב  
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   אלגוריתמים בביולוגיה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2018 
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה  דף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה  
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניותדף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות סילבוס של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות   מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות ניתן בסמסטר אביב 2018 
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2    סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של חקירה אנליטית – נומרית של זרמי כובד – צפיפות   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3דף הבית של פרויקט בתוכנה סילבוס של פרויקט בתוכנה  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6   דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע סילבוס של נושאים מתקדמים באבטחת מידע  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10דף הבית של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות סילבוס של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות   דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11דף הבית של מודלים בחישוב חברתי סילבוס של מודלים בחישוב חברתי    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 11 
236613 נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה 
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה    סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת    
236635 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+תדף הבית של פונקציות רשת וירטואליות סילבוס של פונקציות רשת וירטואליות    
236638 נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה   דף הבית של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה 
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה    סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה 
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה   סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה  
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה 
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה    
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת   דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת 
236698 הבטחת איכות תוכנה מידע קטלוגי עבור הבטחת איכות תוכנהדף הבית של הבטחת איכות תוכנה   הבטחת איכות תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2018 
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   דף הבית של תיכון תוכנה 
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים  דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר אביב 2018 
236714 נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים מידע קטלוגי עבור נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים    סילבוס של נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ  דף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ  
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית   גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2018 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט במערכות נבונות פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2018 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותמבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017   דף הבית של מבוא למערכות לומדות 
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדותפרויקט במערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט במערכות לומדות  
236800 סמינר בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור סמינר בהנדסת תוכנה    סילבוס של סמינר בהנדסת תוכנה 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר ברשתות בייסיאניות סילבוס של סמינר ברשתות בייסיאניות  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר סילבוס של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות סילבוס של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5  
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםדף הבית של סמינר באלגוריתמים    
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר בשיטות אימות פורמליות    סילבוס של סמינר בשיטות אימות פורמליות 
236815 סמינר בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בראיה ממוחשבתדף הבית של סמינר בראיה ממוחשבת    
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בגרפיקה ממוחשבתדף הבית של סמינר בגרפיקה ממוחשבת סילבוס של סמינר בגרפיקה ממוחשבת    
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתוניםדף הבית של סמינר במסדי נתונים  דף הבית של סמינר במסדי נתונים  
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2017   פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2018 
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי  דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי  
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע    
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  דף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי  
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית  
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  דף הבית של ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  דף הבית של ראיה ממוחשבת  
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  סילבוס של פרויקט בראיה ממוחשבת 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  דף הבית של מבוא לרובוטיקה  
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר אביב 2017    
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטיתגאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2017    
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים  סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים ניתן בסמסטר אביב 2018