רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2018
סמסטר נוכחי
קיץ 2018
סמסטר הבא
חורף 2018-2019
234111 מבוא למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשבדף הבית של מבוא למדעי המחשב דף הבית של מבוא למדעי המחשב  
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סידף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי מבוא למחשב - שפת סי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב 
234122 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות  
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכות  מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים 
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאב  מבוא למחשב בשפת מטלאב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234262 תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגידף הבית של תכן לוגי  תכן לוגי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234270 ניהול פרוייקטי תוכנה מידע קטלוגי עבור ניהול פרוייקטי תוכנהניהול פרוייקטי תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2018   
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשבדף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע  מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2018  פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותדף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות סילבוס של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234900 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרותידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2018   
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידע  דף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע 
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה מידע קטלוגי עבור ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה  ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2018   
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיותדף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה 
236310 תורת השפות הפורמלית מידע קטלוגי עבור תורת השפות הפורמלית  תורת השפות הפורמלית ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236321 שיטות בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור שיטות בהנדסת תוכנהדף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה   
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2018   
236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות ואותות במחשבדף הבית של עיבוד תמונות ואותות במחשב   
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מפרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר אביב 2018   
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריהדף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה   
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציהדף הבית של מבוא לאופטימיזציה סילבוס של מבוא לאופטימיזציה   
236331 גדירות וחישוביות מידע קטלוגי עבור גדירות וחישוביות  דף הבית של גדירות וחישוביות 
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםדף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםדף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים  פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות מידע קטלוגי עבור פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיותדף הבית של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות סילבוס של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות   
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםדף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים סילבוס של פרויקט בתקשורת מחשבים  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים סילבוס של פרויקט בתקשורת מחשבים 
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב מידע קטלוגי עבור מבוא לממשקי אדם-מחשבדף הבית של מבוא לממשקי אדם-מחשב   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236350 הגנה במערכות מתוכנתות מידע קטלוגי עבור הגנה במערכות מתוכנתותדף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות  הגנה במערכות מתוכנתות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  מערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236353 אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות אוטומטים ושפות פורמליות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזריםדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים  מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  תכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים   
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאותדף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  עקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2018  סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'  סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' 
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש  פרויקט בחומות אש ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזה  דף הבית של קריפטאנליזה 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה   סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיהדף הבית של קריפטולוגיה   
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות  קריפטוגרפיה וסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור ממוש מערכות מסדי נתוניםדף הבית של ממוש מערכות מסדי נתונים   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעדף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה  מבוא לביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניותדף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות   
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2   סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3, סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10   
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 11 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 11   
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה הדף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה   
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236628 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה  דף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה 
236631 נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת  נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה   סילבוס של נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה 
236638 נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות הדף הבית של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה   
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית הדף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה   
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה   סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה 
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה   
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת  דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת 
236698 הבטחת איכות תוכנה מידע קטלוגי עבור הבטחת איכות תוכנהדף הבית של הבטחת איכות תוכנה   
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236714 נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים מידע קטלוגי עבור נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים סילבוס של נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים   
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתגיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2018   
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותדף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות   
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  דף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג  שיטות רב-סריג ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236800 סמינר בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור סמינר בהנדסת תוכנה סילבוס של סמינר בהנדסת תוכנה   
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2   
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3   
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים   סילבוס של סמינר באלגוריתמים 
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר בשיטות אימות פורמליותדף הבית של סמינר בשיטות אימות פורמליות סילבוס של סמינר בשיטות אימות פורמליות   
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה   סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2018   
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  דף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי 
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  דף הבית של ראיה ממוחשבת 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתדף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת סילבוס של פרויקט בראיה ממוחשבת   
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפיםסמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים ניתן בסמסטר אביב 2018