רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

מספר קורסשם קורססמסטר קודםסמסטר נוכחיUGסמסטר הבא
אביב 2017קיץ 2017חורף 2017-2018
234107 אנליזה נומרית דף הבית של אנליזה נומרית  מידע קטלוגי עבור אנליזה נומרית   
234111 מבוא למדעי המחשב דף הבית של מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2017 מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב  מבוא למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234112 מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סי  מבוא למחשב - שפת סי ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234114 מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'  מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2017 מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'  מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234118 ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב  מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234122 מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכות  מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234123 מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה  מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234125 אלגוריתמים נומריים   מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים 
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב   מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאב  דף הבית של מבוא למחשב בשפת מטלאב 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשב  קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234145 מערכות ספרתיות  דף הבית של מערכות ספרתיות מידע קטלוגי עבור מערכות ספרתיות  מערכות ספרתיות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234218 מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1  מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234247 אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1  מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234262 תכן לוגי דף הבית של תכן לוגי  מידע קטלוגי עבור תכן לוגי  תכן לוגי ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234267 מבנה מחשבים ספרתיים דף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים  מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים ספרתיים  דף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים 
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א   מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב  מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   
234313 פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי  מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתי  פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234319 שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות  מידע קטלוגי עבור שפות תכנות  שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234322 מערכות אחסון מידע דף הבית של מערכות אחסון מידע  מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234325 גרפיקה ממוחשבת   מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת 
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2017  מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'  פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
234900 סדנה בתכנות תחרותי דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי סילבוס של סדנה בתכנות תחרותי  מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי   
236200 עיבוד מידע סטטיסטי   מידע קטלוגי עבור עיבוד מידע סטטיסטי  דף הבית של עיבוד מידע סטטיסטי 
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה   מידע קטלוגי עבור ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה  ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות דף הבית של מאיצים חישוביים ומערכות מואצות  מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות   
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2   מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2  לוגיקה למדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236309 מבוא לתורת הצפינה   מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה 
236311 סיבוכיות של חישובים אלגברים דף הבית של סיבוכיות של חישובים אלגברים  מידע קטלוגי עבור סיבוכיות של חישובים אלגברים   
236313 תורת הסיבוכיות   מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות  תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב דף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב  מידע קטלוגי עבור שיטות אלגבריות במדעי המחשב  שיטות אלגבריות במדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236321 שיטות בהנדסת תוכנה דף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה  מידע קטלוגי עבור שיטות בהנדסת תוכנה  שיטות בהנדסת תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ דף הבית של פרויקט בעיבוד נתונים מ סילבוס של פרויקט בעיבוד נתונים מ  מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מ  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב דף הבית של עיבוד תמונות ואותות במחשב  מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות ואותות במחשב   
236330 מבוא לאופטימיזציה דף הבית של מבוא לאופטימיזציה סילבוס של מבוא לאופטימיזציה  מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה   
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים   מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים סילבוס של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים   מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדברים  דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים סילבוס של פרויקט באינטרנט של הדברים 
236334 מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות   מידע קטלוגי עבור פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות  פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשבים  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים 
236341 תקשורת באינטרנט   מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט  תקשורת באינטרנט ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236342 מבוא לאימות תוכנה   מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה 
236343 תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות  מידע קטלוגי עבור תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'  מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'   
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב דף הבית של מבוא לממשקי אדם-מחשב  מידע קטלוגי עבור מבוא לממשקי אדם-מחשב   
236349 פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע  מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה במערכות מתוכנתות דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות  מידע קטלוגי עבור הגנה במערכות מתוכנתות  דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות 
236351 מערכות מבוזרות   מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  דף הבית של מערכות מבוזרות 
236353 אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות  מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליות  אוטומטים ושפות פורמליות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים   
236359 אלגוריתמים 2 דף הבית של אלגוריתמים 2  מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2   
236360 תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה  מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה 
236363 מערכות מסד נתונים דף הבית של מערכות מסד נתונים  מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתונים  מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2017  מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ   
236370 תכנות מקבילי ומבוזר   מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר סילבוס של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר  מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים דף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים   
236376 הנדסת מערכות הפעלה דף הבית של הנדסת מערכות הפעלה סילבוס של הנדסת מערכות הפעלה  מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלה   
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2017  מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'  פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236499 פרויקט בחומות אש דף הבית של פרויקט בחומות אש  מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אש  דף הבית של פרויקט בחומות אש 
236501 מבוא לבינה מלאכותית   מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית  מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית  מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה דף הבית של פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה  מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה   
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות   מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות  קריפטוגרפיה וסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236518 סיבוכיות תקשורת דף הבית של סיבוכיות תקשורת  מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורת   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע  מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב   מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית דף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית  מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236523 מבוא לביואינפורמטיקה   מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה  מבוא לביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה   מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות דף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות סילבוס של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות  מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של חקירה אנליטית – נומרית של זרמי כובד – צפיפות  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 דף הבית של פרויקט בתוכנה סילבוס של פרויקט בתוכנה  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5   מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע סילבוס של נושאים מתקדמים באבטחת מידע  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 דף הבית של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות סילבוס של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10   
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 דף הבית של מודלים בחישוב חברתי סילבוס של מודלים בחישוב חברתי  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11   
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת   
236635 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת דף הבית של פונקציות רשת וירטואליות סילבוס של פונקציות רשת וירטואליות  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת   
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה   מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה  סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה 
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה  מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה  סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה 
236698 הבטחת איכות תוכנה דף הבית של הבטחת איכות תוכנה  מידע קטלוגי עבור הבטחת איכות תוכנה   
236700 תיכון תוכנה דף הבית של תיכון תוכנה  מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים  מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמים  תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ  מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236719 גיאומטריה חישובית   מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236754 פרויקט במערכות נבונות דף הבית של פרויקט במערכות נבונות  מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236756 מבוא למערכות לומדות מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017  מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדות   
236757 פרויקט במערכות לומדות פרויקט במערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017  מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות  דף הבית של פרויקט במערכות לומדות 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 דף הבית של סמינר ברשתות בייסיאניות סילבוס של סמינר ברשתות בייסיאניות  מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 דף הבית של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר סילבוס של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר  מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236803 סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3  מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 דף הבית של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות סילבוס של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות  מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4   
236813 סמינר באלגוריתמים דף הבית של סמינר באלגוריתמים  מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים   
236815 סמינר בראיה ממוחשבת דף הבית של סמינר בראיה ממוחשבת  מידע קטלוגי עבור סמינר בראיה ממוחשבת   
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת דף הבית של סמינר בגרפיקה ממוחשבת סילבוס של סמינר בגרפיקה ממוחשבת  מידע קטלוגי עבור סמינר בגרפיקה ממוחשבת   
236818 סמינר בביואינפורמטיקה דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה  סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236826 סמינר במסדי נתונים דף הבית של סמינר במסדי נתונים  מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתונים  דף הבית של סמינר במסדי נתונים 
236828 פרויקט במערכות מחשבים פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2017  מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשבים  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236832 סמינר בתכנות מקבילי   מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי  דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע דף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע  מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע   
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי   מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236861 ראיה חישובית גאומטרית   מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  ראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות   מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236873 ראיה ממוחשבת   מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבת  פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236927 מבוא לרובוטיקה   מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית דף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית   
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2017  מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית   
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים  מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים