תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

10 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 10

10 / 86

חזרה לידיעה