תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

11 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 11

11 / 86

חזרה לידיעה