תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

12 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 12

12 / 86

חזרה לידיעה