תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

13 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 13

13 / 86

חזרה לידיעה