תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

14 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 14

14 / 86

חזרה לידיעה