תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

15 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 15

15 / 86

חזרה לידיעה