תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

16 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 16

16 / 86

חזרה לידיעה