תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

17 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 17

17 / 86

חזרה לידיעה