תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

18 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 18

18 / 86

חזרה לידיעה