תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

19 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 19

19 / 86

חזרה לידיעה