תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

2 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 2

2 / 86

חזרה לידיעה