תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

20 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 20

20 / 86

חזרה לידיעה