תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

21 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 21

21 / 86

חזרה לידיעה