תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

22 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 22

22 / 86

חזרה לידיעה