תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

23 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 23

23 / 86

חזרה לידיעה