תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

24 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 24

24 / 86

חזרה לידיעה