תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

25 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 25

25 / 86

חזרה לידיעה