תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

26 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 26

26 / 86

חזרה לידיעה