תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

27 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 27

27 / 86

חזרה לידיעה