תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

28 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 28

28 / 86

חזרה לידיעה