תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

29 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 29

29 / 86

חזרה לידיעה