תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

3 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 3

3 / 86

חזרה לידיעה