תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

30 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 30

30 / 86

חזרה לידיעה