תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

31 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 31

31 / 86

חזרה לידיעה