תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

32 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 32

32 / 86

חזרה לידיעה