תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

33 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 33

33 / 86

חזרה לידיעה