תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

34 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 34

34 / 86

חזרה לידיעה