תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

35 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 35

35 / 86

חזרה לידיעה