תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

36 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 36

36 / 86

חזרה לידיעה