תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

37 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 37

37 / 86

חזרה לידיעה