תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

38 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 38

38 / 86

חזרה לידיעה