תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

39 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 39

39 / 86

חזרה לידיעה