תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

4 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 4

4 / 86

חזרה לידיעה