תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

40 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 40

40 / 86

חזרה לידיעה