תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

41 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 41

41 / 86

חזרה לידיעה