תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

42 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 42

42 / 86

חזרה לידיעה