תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

43 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 43

43 / 86

חזרה לידיעה