תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

44 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 44

44 / 86

חזרה לידיעה