תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

45 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 45

45 / 86

חזרה לידיעה