תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

46 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 46

46 / 86

חזרה לידיעה