תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

48 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 48

48 / 86

חזרה לידיעה