תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

49 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 49

49 / 86

חזרה לידיעה