תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

5 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 5

5 / 86

חזרה לידיעה