תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

50 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 50

50 / 86

חזרה לידיעה