תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

51 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 51

51 / 86

חזרה לידיעה