תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

52 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 52

52 / 86

חזרה לידיעה