תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

53 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 53

53 / 86

חזרה לידיעה