תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

54 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 54

54 / 86

חזרה לידיעה